Werkwijze

  • Wat is de werkwijze van uw mesoloog?

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig, om een consult bij mij aan te vragen. Ik streef wel naar een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere disciplines in de gezondheidszorg.

Indien u een afspraak met mij heeft gemaakt, houdt u er dan rekening mee dat de duur van een consult 1 tot 1,5 uur in beslag kan nemen. Dit, indien u nog meerdere afspraken heeft die dag of in verband met bijvoorbeeld uw werk.

Zodra ik uw gegevens (naam, e-mailadres, huisadres etc.) heb genoteerd, verstuur ik aan u een uitgebreide vragenlijst via de mail of (indien gewenst) per post naar uw huisadres.
In deze vragenlijst vraag ik u over uw klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, leefgewoontes, medicijn- en/of supplementengebruik.
Indien er nog vragen zijn van uw of van mijn kant betreffende deze lijst, wordt dit nader met u besproken als onderdeel van het eerste consult.

Het eerste consult  bestaat verder uit:

Elektro Fysiologische Diagnostiek (EFD): meting van punten op beide handen en zonodig de voeten. Deze punten helpen om de functiestoornissen in de verschillende organen op te zoeken. Ook kan gemeten worden of medicatie die u inneemt, diëten die u volgt, sterke emoties en voedingsstoffen een positieve dan wel negatieve invloed op uw gezondheid hebben.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kijk ik welke middelen (homeopathie, supplementen, voeding etc) het beste resultaat opleveren qua herstel van uw lichaam. Ook controleer ik dit weer door middel van de EFD voor het bewerkstelligen van een optimaal resultaat.

Het mesologisch behandeladvies kan bestaan uit:
1. Voedings- of leefadvies
2. Chinese of ayurvedsche kruiden
3. Homeopatische middelen
4. Orthomoleculaire supplementen bijvoorbeel vitamines, mineralen, enzymen, aminozuren etc.

Mocht het volgens mij nodig zijn, verwijs ik u – in overleg met u – door naar een osteopaat, acupuncturist, psychotherapeut, een reguliere arts of een andere discipline in de gezondheidszorg.

De resultaten van het onderzoek en het behandeladvies worden uitvoerig met u besproken.

Het vervolgconsult vindt plaats 4 tot 8 weken na het eerste consult, ter controle van het aangegane behandelingsplan. Hieruit wordt tevens weer bepaald wat het vervolg behandelingsplan zal zijn. Na 3 consulten mag u een verbetering in uw klachten verwachten. Dit resulteert weer in een verbetering van uw kwaliteit van leven.

Afhankelijk van de duur en de mate van uw klachten, zullen er 4 tot 6 consulten nodig zijn.

IMG_2876

IMG_2882

IMG_2883

Tijden waarop ik patiënten zie zijn:

  • Maandagmiddag
  • Dinsdag
  • Donderdag
  • Vrijdagochtend

Mesoloog D.M. in Apeldoorn